top of page

THE SAILOR AND THE MONKEY

         סיפורנו מתחיל בליל ירח מלא

כשמלח וקוף מגיעים לחוף מסתורי 

ורואים שלל אורות וצבעים 

והרי זה הוא פארק שעשועים 

הם עולים על מתקנים, אוכלים ממתקים ומשחקים משחקים 

בהמשך דרכם בין הדוכנים, דוכן אחד שובה את תשומת ליבם הדוכן היה מלא בשלל חפצים שונים ומשונים ובדוכן עמדה אישה מסתורית עם חיוך שובבי ומבט חודרני

לפתע ראו פרח מכשף ביופיו. "זה הוא פרח הלודוס, משמעות השם הוא שעשוע", אמרה האישה

חיש מהר מבלי לחשוב הם קנו את הפרח היפיפה ובעודם מסתובבים 

 מזהירה אותם האישה המסתורית

" ! רק דבר אחד, אסור לכם להריח את הפרח בליל ירח מלא"

מבולבים מעט אך מרוצים ממשיכים הם בדרכם

כשלפתע חבורת לוליינים עוברת בסמוך אליהם, ואחד מהם נושף אבקה לעבר הקוף, הקוף מתעטש בתרועה על הפרח 

לפתע פתאום בין האבק והצללים, בדיוק במקום שעמדו 

מתגלה לו מתקן חדש בפרק השעשועים לודוס

"מתקן בשם "המלח והקוף 

bottom of page